Skip to content

Hvad er Ayurveda

Ayurveda er en flere tusinde år gammel sundhedsvidenskab fra Indien. Ayurveda betyder “livets videnskab” og ifølge den er den vigtigste forudsætning for sundhed, at vi synkroniserer os med naturen. Det gør vi ved at holde naturen i os selv i balance.

Vi skaber balance ved at kende til de tre livsenergier, eller Doshaer på sanskrit. De tre doshaer hedder Vata, Pitta og Kapha. En Dosha består af en kombination af de fem elementer, æter, luft, ild, vand og jord, som findes i alt levende. Dermed også i os mennesker. Sammensætningen er dog helt unik i det enkelte menneske.

Ved at blive klogere på din egen særlige kombination af Doshaerne, kaldet prakriti, og balancere dem med princippet “modsætninger balancerer hinanden”, opnår du større balance i dit liv.

Prakriti

Vores egen helt særlige sammensætning af de tre livsenergier, Vata, Pitta, Kapha kaldes vores Prakriti (eller grundkonstitution). Den er vi født med og den kan ikke ændres. Man kan være en enkelt dosha, en kombination af to eller af alle tre. Fordelingen er meget individuel, men de fleste har overvægt af en enkelt dosha, der så som oftests kommer ud af balance – men de andre doshaer, som ikke er ens primære kan også komme ud af balance. Hvordan ved jeg hvordan min helt særlige sammensætning er? –  Du kan få taget en test eller få lavet en pulsmåling.  

De tre Doshaer

Vata
Vata er subtil, flyvsk, bevægelig, let, hurtig, kold og tør (æter og luft)
Alle idéer og al bevægelse kommer herfra. Nye projekter, de digitale medier, transport – især flyvning, kommunikation, blæst, tør kulde, kroppens bevægelighed og tyktarmens peristaltik (bevægelser) er alle vata-relaterede.
Mennesker, der er særlig præget af vata, bevæger sig, taler og tænker hurtigt. De er idérige, innovative og omstillingsparate. Deres kroppe er ofte kolde, slanke og tørre – både i hud og led. Deres sind er omskifteligt, men når de er i balance, er de entusiastiske og begejstrede.

Pitta
Pitta er varm, fyrig, skarp, intens, hurtig, olieret og gennemtrængende (ild og lidt vand).
Alt levende næres af denne ild, men noget og nogen har mere af den. Tropisk klima, feber, udslæt, lederskab, fokuseret handling, konkurrence, præstation, stærkt sexdrive og kroppens forbrænding og fordøjelse er domineret af Pittadosha.
Pittaprægede mennesker er typisk varme, intense og skarpe. De har let til sved og overophedning. De handler og tager beslutninger og giver som regel ikke op, før de er i mål med deres projekt. De har et skarpt intellekt, diskuterer gerne for at få ret, og når de er i balance, er de fremragende ledere. Deres fordøjelse er stærk, kroppen er medium bygget og huden er generelt varm og olieret.

Kapha
Kapha er tung, fugtig, kold, langsom, sød, vedholdende og grundig (vand og jord).
Kapha styrer vores struktur, altså vores krop, muskler og knogler. Ingen af os var til i fysisk form, hvis det ikke var for Kapha.
Den forbinder os med jorden og alt, der har med fysisk tryghed og velvære at gøre. Et harmonisk familieliv, orden i økonomien, systematik, koldt, fugtigt vejr, hjemmedyrkede grøntsager og tid i naturen vil være kapharelateret.
Kaphaprægede mennesker er generelt søde, loyale, tryghedssøgende, afslappede og accepterende. Deres kroppe er kraftigere bygget med tendens til overvægt. De kan være langsomme om at komme i gang, men når maskinen først kører, er de særdeles udholdende. Deres sind vil for det meste være roligere og mere afbalanceret end hos de andre Doshaer.

Final-Dorthe Logo-2